Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Malé knihovny v kraji dostanou desetimilionovou dotaci

Malé knihovny v kraji dostanou desetimilionovou dotaci

Malé knihovny v kraji dostanou desetimilionovou dotaci. hradecka.drbna.cz [online]. 20.09.2020, č. 264 [cit. 2020-10-02]. Dostupné z:  https://hradecka.drbna.cz/zpravy/7326-male-knihovny-v-kraji-dostanou-desetimilionovou-dotaci.html

Na provoz malých knihoven dá Královéhradecký kraj přibližně 10 milionů korun. Podpora knihovnám pro příští rok, kterou v týdnu schválili krajští zastupitelé, je stejná jako v letošním roce. Regionální funkce knihoven jsou hrazeny z krajských rozpočtů už patnáct let.
Peníze na zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb mají jít do Hradce Králové, Trutnova, Jičína, Náchoda, Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí. Na takzvané pověřené knihovny zajišťuje rozpis celkové částky Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Část regionálních funkcí plní sama, část přenáší prostřednictvím smluv na pověřené knihovny. Kromě kraje finančně přispívají také zřizovatelé jednotlivých knihoven.
Knihovny jsou v téměř každé obci a stávají se kulturními a vzdělávacími centry, kde je možnost se setkávat. Jejich cílem je zajistit dostupnost a rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech republiky.

Rozdělení částky 9,8 milionu korun pro rok 2021
Městská knihovna v Náchodě dostane 2,2 miliony korun. Stejnou částkou bude disponovat i Knihovna města Hradec Králové. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně obdrží 1,8 milionu korun, Městská knihovna Trutnov získá 1,6 milionu korun, Kultura Rychnov nad Kněžnou 1,2 milionu korun a Městská knihovna Kostelec nad Orlicí dostane 0,6 milionu korun.