Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Kraj podporuje i ty nejmenší knihovny

Kraj podporuje i ty nejmenší knihovny

Kraj podporuje i ty nejmenší knihovny. kralovehradeckenovinky.cz [online]. 28.12.2019, č. 362 [cit. 2020-01-13]. Dostupné z:  http://www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/kraj-podporuje-i-ty-nejmensi-knihovny/

Částku 9,75 milionu korun rozdělil Královéhradecký kraj mezi knihovny plnící regionální funkce.
Prostředky z krajského rozpočtu na rok 2020 zamíří do Hradce Králové, Trutnova, Jičína, Náchoda, Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Orlicí a zajistí dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb na všech místech v kraji.
Kraj poskytuje podporu jednotlivým knihovnám podle celostátních pravidel. Kromě šesti pověřených knihoven plní část regionálních funkcí i krajská Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, která každoročně uzavírá s pověřenými knihovnami smlouvy stanovující trvalé a aktuální úkoly pro daný rok.
"Regionální služby poskytované knihovnám v menších městech a obcích spočívají především ve vytváření výměnných fondů knih a jejich půjčování, vzdělávání pracovníků a také poradenské činnosti. Přispívá to k vyrovnávání rozdílů v kvalitě služeb poskytovaných obyvatelům měst a malých obcí," vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury.
Do tohoto systému je v Královéhradeckém kraji zapojeno téměř 400 knihoven. Vedle kraje finančně přispívá i samotná krajská knihovna a dále zřizovatelé jednotlivých knihoven. Takto například v minulém roce přispělo 77 % obsluhovaných obcí a celkem se jednalo o téměř 1,5 milionu korun. Příspěvek pokryl téměř polovinu nákladů na pořízení výměnných fondů. V průměru na obyvatele malých obcí Královéhradeckého kraje se jednalo o částku 9,65 Kč. Cirkulaci výměnných fondů přitom využilo více než 93 % vesnických knihoven a poboček.

Kralovehradeckenovinky.cz informoval Michal Friček za Krajský úřad Královéhradeckého kraje.