Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Knihovny podle Projektilu

Knihovny podle Projektilu

-im. Knihovny podle Projektilu. Literární noviny. 28.07.2016, roč. 27, č. 8, s. 3. ISSN 1210-0021

Architekti z pražského studia Projektil knihovnám rozumějí. Však mají na svém kontě dvě patrně nejvýznamnější knihovní realizace posledních let. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové získala v roce 2009 Grand prix Obce architektů v kategorii novostavba, Národní technická knihovna v Praze získala ve stejné soutěži o rok později už "hlavní" Grand prix – a navíc prestižní cenu Klubu Za starou Prahu, udělovanou za novou stavbu v historickém prostředí. 
Projektil nevynechal ani další důležité soutěže na krajské knihovny v Jihlavě a Ostravě – tam sice nezvítězil, ale i kdyby zvítězil, nebylo by to nic platné. Obě knihovny zůstaly jen na papíře. 
"Budova knihovny patří typologicky k nejlákavějším úkolům pro architekty," uvedl před časem Roman Brychta z ateliéru Projektil. A jeho kolega Petr Lešek ve stejném rozhovoru uvedl: "Knihovny jsou skutečnými symboly demokracie dnešní doby, není tedy důležitější a prestižnější zadání. V době, kdy se setkávání lidí omezuje a společnost se třídí, zůstávají společným veřejným prostorem. Parlamenty jsou nepřitažlivé, vysoké školy sálají elitářstvím, úřady jsou nepříjemné, sportoviště využívána příležitostně, kdežto knihovny mohou být obrazem společnosti a spojovat to, co se vzdaluje." 
Takovému ideálu knihovny se Projektil velmi přiblížil při nedávné realizaci pobočky Městské knihovny v Praze, která vznikla společně s kulturním centrem na pražském Jarově. Vlastně to byla rekonstrukce, protože původně šlo o bývalou prodejnu potravin a její podzemní sklad. Obojí se nacházelo v bytovém domě ze sedmdesátých let. Z prodejny vznikla knihovna, ze skladu kulturní centrum, které bylo ovšem prosvětleno velkým anglickým dvorkem. 
"Přirozeně prosvětlená knihovna nabízí různé prostory dle typu studia a čtenáře, spojené s místnostmi pro veřejné čtení, výstavy, ateliéry pro veřejnost, ale i jednoduchého posezení s kávou a denním tiskem a sekcí pro výměnu knih mezi čtenáři," říká text na internetových stránkách. Doplnit ho můžeme citací z autorské zprávy: "Návrh vychází ze tří premis: přehlednosti, jednoduchosti a příjemnosti. Prostorové řešení přináší do prostor zásadní kvalitu – maximum přirozeného světla. Knihovna je umístěna v přízemí bezbariérově přístupném z ulice. V celém prostoru byly odstraněny všechny vestavby zázemí prodejny a knihovna je tak prosvětlena z ulice i vnitrobloku. Uliční výklady byly ponechány a je k nim přiřazena dlouhá pohovka, která zve kolemjdoucí k návštěvě knihovny a zároveň odstiňuje vnitřní prostor od ruchu ulice." 
Dodejme ještě, že k novým realizacím Projektilu patří také knihovna Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách, který sídlí ve funkcionalistické budově v Praze na Florenci.