Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Knihovnické centrum pro celý kraj

Knihovnické centrum pro celý kraj

Jarka Václavíčková. / Hradecké noviny. - Roč. 13 (30.10.2004), s. 8.

Před deseti lety Státní a vědecká knihovna v Hradci Králové předala svoji hlavní budovu, bývalou synagogu na Pospíšilově třídě, pražské židovské obci. Od té doby její vedení usiluje o výstavbu nového objektu odpovídajícího moderní době a důstojného města, jemuž se přezdívá Salon republiky.
Hradec Králové - Díky vytrvalému jednání na ministerstvech kultury a financí, podepřenému úsilím poslanců Parlamentu ČR za východní Čechy, se podařilo myšlenku výstavby královéhradeckého knihovnicko-informačního centra prosadit a získat pro ni příslib finančního zajištění.
Město pro zamýšlenou stavbu poskytlo atraktivní pozemek v ulici U Přívozu naproti střední průmyslové škole. V roce 2002 tehdy už Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, zřizovaná Královéhradeckým krajem, vypsala architektonickou soutěž, v níž zvítězil návrh pražské kanceláře PROJEKTIL ARCHITEKTI. Z výběrového řízení na zhotovitele díla vzešla vítězně společnost VCES a.s. Ta svoji práci v tyto dny začíná a hotovou stavbu má odevzdat v září roku 2007.

Krása i účelnost

Obyvatelé města a příští uživatelé knihovny z celých východních Čech se mohou těšit na odvážně řešenou budovu s půdorysem ve tvaru písmene X, která využité místo neruší, ale zviditelňuje, komunikuje s blízkým historickým centrem, dává okolí smysl a řád. Jak za autory přiznal akad. arch. Roman Brychta:
"Chtěli jsme navázat na kvalitní architekturu města hlavně z meziválečného období, proto přikládáme důležitost i materiálově barevnému výrazu objektu, který podpoří jeho formu a zároveň jej propojí s okolím."
Je-li řeč o barevnosti, prozraďme, že plášť budovy vznikne z litého oranžovočerveného betonu, perforovaného nepravidelně umístěnými kulatými okny.
Do tvůrčího týmu, který novou knihovnu projektoval, patří i technici ze společnosti Deltaplan. Od jejich zástupce Petra Knihy mimo jiné víme, že potrubí pro zahřívání, respektive ochlazování objektu, bude vedeno jeho železobetonovou konstrukcí. Zdrojem pro ně má být odpadní teplo z opatovické elektrárny.
Celkově bude zastavěno 2950 metrů čtverečních plochy, obestavěný prostor představuje 57 302 metry krychlové. Centrum pojme přes 1 milion knihovních jednotek. Bude tam půjčovna s rozsáhlým volným výběrem dokumentů, studovny a čítárny, výstavní síň, konferenční sál a kavárna, samozřejmě i odpovídající zázemí pro budoucí pracovníky.

Moderní technologie

Podle ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Evy Svobodové nejdůležitějším úkolem Knihovnicko-informačního centra U Přívozu bude poskytování informací ze všech vědních oborů nejen prostřednictvím klasických dokumentů, ale i prostřednictvím dokumentů digitálních a digitalizovaných včetně vzdálených informačních zdrojů. Díky moderním technologiím, jimiž bude instituce vybavena, bude moci poskytovat i služby meziknihovní pro uživatele z celé republiky.