Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > KRÁTKÉ ZPRÁVY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Krátké zprávy. Moderní obec - newsletter [online]. 18.05.2016, č. 10, s. 2. ISSN 1214-9764 [cit. 2016-06-07]. Dostupné z: http://moderniobec.cz/wp-content/uploads/sites/22/2016/05/Newsletter_MO_1016_FINAL.pdf

[...] 

Konference o proměnách urbanismu 

Obecně prospěšná společnost Civitas per Populi pořádá 7. ročník cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Konference Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku se uskuteční ve čtvrtek 2. 6. od 10 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Zdeněk Fink, primátor města. Konference se mj. bude zabývat zhodnocením bezpečnostních aspektů měst od doby bastionových pevností až po současné město. 
Podrobnosti na http://www.civitas-group.cz/ 

[...]