Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Jičín nemá jen nejlepšího ševce a loupežníka, ale i knihovnici

Jičín nemá jen nejlepšího ševce a loupežníka, ale i knihovnici

(pv). Jičín nemá jen nejlepšího ševce a loupežníka, ale i knihovnici. Jičínský deník. 07.11.2015, roč. 24, č. 260, s. 3. ISSN 1210-6062

Jičín – Honoré de Balzac kdysi řekl, že: "Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb." Tak jako i u jiných komodit, tak i u knih platí, že záleží na tom, s jakým "prodavačem" se setkáte. 
Sebevětší knižní bestseler totiž může zhořknout očím, pokud vám kniha bude předána s nechutí. To se však rozhodně nemůže stát "konzumentům", kteří si pro knihu přijdou do veřejné bibliotéky v Jičíně. Knihomoly totiž obslouží jedna z nejlepších knihovnic široko daleko – Dana Michlová. Alespoň se na tom shodla porota, která na začátku týdne předala ocenění nejlepším knihovnicím. A právě Dana Michlová se teď může pyšnit titulem Knihovnice roku Královéhradeckého kraje. 
"Takto si představuji kvalitní knihovnici. Je odborně vzdělaná, práce je pro ni koníčkem, své zkušenosti se nebojí v práci prosazovat, je komunikativní, zajímá se o dění ve "svých" obcích a knihovnách. Vychovala a vychovává další generace knihovnic a knihovníků," řekla k laureátce ředitelka jičínské knihovny Václava Čtvrtka Jana Benešová. 
Dana Michlová převzala ocenění z rukou ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Evy Svobodové, ředitele knihovnického institutu Národní knihovny v Praze Víta Richtera, předsedkyně východočeského svazu knihovníků a informačních pracovníků Kateřiny Hubertové a zástupkyně krajského úřadu. 
Blahopřát jí přijel také první muž jičínské radnice Jan Malý a její kolegyně. Další ocenění získali i dobrovolní knihovníci. Za Jičínsko v této kategorii převzala cenu knihovnice Obecní knihovny Sobčice Jitka Šidáková, která v knihovně pravidelně pořádá pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, věnuje se i studentům, kterým pomocí meziknihovní výpůjční služby obstarává studijní literaturu. Starším spoluobčanům zajišťuje donáškovou službu. 

Medailonek Dany Michlové 

Dana Michlová pracuje v knihovnách po celý svůj pracovní život. Po mateřské dovolené v září 1981 nastoupila na pozici metodičky. Podílela se na zdárném přechodu okresní knihovny na městskou a s tím spojené změně ve spolupráci s vesnickými knihovnami. Vybudovala kvalitní výměnný fond, díky jejímu přičinění se řada malých knihoven výrazně vylepšila. Zajišťuje automatizaci místních knihoven a jejich připojení do souborného katalogu. Vůči dobrovolným knihovníkům vystupuje jako profesionál, vždy dokáže poradit i podpořit, je k nim přátelská a vstřícná. V době, kdy začalo omezování krajské dotace na výkon regionálních funkcí, s velkým osobním nasazením přesvědčovala starosty a další zástupce obcí o nutnosti financovat společně nákup výměnného fondu. Je aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, od roku 2012 organizuje setkávání seniorů – bývalých zaměstnankyň knihoven v regionu.