Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Jak se ráno nastartovat? Poradí týden mozku

Jak se ráno nastartovat? Poradí týden mozku

Jak se ráno nastartovat? Poradí týden mozku. denik.cz [online]. 10.03.2015, [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/jak-se-rano-nastartovat-poradi-tyden-mozku-20150310.html

Praha – Celkové fungování mozku je pro lékaře stále velkou neznámou, v léčbě se však lékaři za poslední desetiletí posunuli kupředu. Jedním ze zásadních objevů je metoda hloubkové mozkové stimulace založené na elektrických výbojích.

"Lékaři dokážou pacientům s Parkinsonovou chorobou nebo jinými poruchami pohybu, které mají svůj původ v mozku, voperovat přímo do mozku elektrodu, která jim pomáhá v udržení běžného života. Tato metoda spočívá v zavedení tenkých elektrod do přesně vymezených míst v mozku, které jsou napojeny na neurostimulátor, umístěný v podkoží na hrudníku. Ten vysílá rychlé elektrické pulzy a mění chování stimulovaných mozkových center. Díky tomu dochází ke zlepšení klinických projevů nemoci," vysvětluje lékař Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Robert Jech při příležitosti zahájení oslav Evropského týdne mozku. Ten sice začíná až od příštího týdne, doprovodné akce po celé republice startují ale již dnes.

Například ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se zájemci dozvědí, jak si nastartovat myšlení po ránu či jak správně vnímat "informace intuitivním viděním" i se zavřenýma očima. V příštím týdnu pak nabídne Akademie věd ČR v Praze sérii přednášek od předních českých odborníků. Mezi tématy bude léčba mozku kmenovými buňkami, ale i třeba pohled společnosti na duševní poruchy.