Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Hejtman a primátor ocenili namáhavou práci hasičů

Hejtman a primátor ocenili namáhavou práci hasičů

ŽAHOURKOVÁ, Martina. Hejtman a primátor ocenili namáhavou práci hasičů. Hradecký deník. 19.01.2015, roč. 24, č. 15, s. 8. ISSN 1210-602X


Hradec Králové – Počátkem ledna se uskutečnilo tradiční slavnostní setkání příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále HZS Královéhradeckého kraje) v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Přáli hodně sil do nového roku

Ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl popřál všem zúčastněným vše dobré v novém roce, poděkoval za odvedenou práci a krátce zhodnotil uplynulý rok.
Slavnostního zahájení nového roku se zúčastnili hejtman Lubomír Franc, který ocenil práci hasičů pro občany Královéhradeckého kraje, a také primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink, který se připojil k poděkování za namáhavou a obětavou práci. Hejtman i primátor vyjádřili úctu k práci a pomoci ostatním a popřáli hasičům hodně sil při výkonu jejich náročného povolání v novém roce.