Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Domov – místo nejen pro život, ale i umírání

Domov – místo nejen pro život, ale i umírání

ZÍKOVÁ, Petra. Domov – místo nejen pro život, ale i umírání. Hradecký deník. 12.05.2015, roč. 24, č. 109, s. 2. ISSN 1210-602X 

Loni měla domácí hospicová péče Oblastní charity Hradec Králové v péči 113 pacientů. Své poslední dny prožili tak, jak si přáli 

Hradec Králové – "A teď můžu umřít." To jsou slova stoleté paní, která se vrátila z pobytu v nemocnici. Věta ženy, která se rozhodla zemřít doma. V blízkosti své dcery, vnoučat, v domě, ve kterém prožila většinu svého života. S podporou své rodiny a péčí týmu lékařů a zdravotních sester Domácí hospicové péče Hradec Králové se jí splní její poslední přání. 
Dopolední čas se sestřičkou domácí hospicové péče Annou Michlovou ve mně zanechal velký dojem. I když jsem měla obavy, jak zvládnu skutečnost, že navštívíme hospicové pacienty, tak jsem i přes blízkost smrti vnímala štěstí a velikou objímající lásku. 

I brečet je profesionální 

Sestřička nás vezla několik kilometrů za město. Zaníceně při tom hovořila o pacientech, o lidech a rodinách, o které se v těchto dnech starají. Hovořila ale také o strachu, obavách, smíření a o slzách. "Kde končí hranice profesionality? Každý člověk je lidská bytost. I brečet je profesionální," byla její odpověď ohledně mých obav. Vlídně pak hovořila s dcerou a ležící pacientku pohladila po tváři a s upřímným laskavým úsměvem a slovy ji pozdravila. 
S velkým obdivem jsem pozorovala, jak se sestra věnuje dceři i její umírající mamince. Na jednu stranu profesionální zdravotnice, zároveň však také pokorný, empatický a citlivý člověk, který doprovází rodinu v tak těžké životní chvíli. 
"Dříve jsme dostávali do péče lidi, kteří zemřeli během pár hodin. Nebyl čas na žádnou komunikaci s rodinou, na rozloučení… Po dvou letech našeho fungování v Hradci Králové a jeho okolí v okruhu zhruba třiceti kilometrů je situace mnohem lepší. Do domácí hospicové péče se dostanou pacienti dříve a mohou tak pobýt doma ještě nějaký čas. Mohou zemřít v klidu, v klidu se rozloučit. Mohou být se svými blízkými. Někdy se i v tomto čase vyřeší rodinné spory," říká zdravotní sestřička. 

Aby pacient netrpěl bolestmi... 

Tým domácí hospicové péče tvoří profesionální zdravotní sestry, které přijedou, ošetří a zkontrolují zdravotní stav. A to kdykoliv. Služba je dostupná nonstop a rodiny mohou vždy zavolat, když se zdravotní stav pacienta zhorší. Domácí hospicová péče poskytuje kvalifikovanou odbornou službu jako v nemocnici, pouze s tím rozdílem, že pacient nemusí nikam jezdit, ale zůstává doma. Tým je "prodlouženou rukou" ošetřujícího lékaře a lékaře paliativní péče, který pacienta navštěvuje také, a který určuje, jaké léky podávat, aby pacient netrpěl bolestmi. 
Pacienti prožívají různé emoce, mají strach, obavu, co je čeká. Domácí hospicová péče je tu pro ně a hlavně s nimi. Na malou chvíli je součástí rodiny, která se v těchto přetěžkých chvílích semkne, a která svojí obrovskou láskou podporuje milovaného. Péče je mířená i k lidem, kteří se o své blízké doma starají. 

Průvodci na poslední cestě 

Lidé bývají vyděšení, mají strach, jak vše zvládnou. Většinou nikdy nebyli vystaveni tak těžkému prožitku. Mají doma umírajícího milovaného člověka a nechtějí v žádném případě zklamat. Mnohdy si stěžují, že pacient nejí, nechce pít… Rolí "průvodců na poslední cestu" je s nimi citlivě komunikovat, objasňovat a trpělivě a upřímně vysvětlovat. "Za loňský rok jsme měli v péči 113 lidí. Poslední dny prožili tak, jak chtěli, jak to cítila rodina," uzavírá zdravotní sestřička. 

Pomoc dostupná 24 hodin denně 

Komplexní domácí hospicová péče funguje v krajském městě a jeho blízkém okolí. Cílem je zajistit co nejvyšší možnou kvalitu života pacientům v poslední fázi onemocnění. Tým tlumí nežádoucí projevy onemocnění jako bolest, dušnost, zvracení, úzkost, strach, dyskomfort. Péče je založená na 24 hodinové dostupnosti zdravotních sester a lékaře paliativní medicíny a na ordinaci ošetřujícího lékaře. Každé rodině nabízí pomoc sociálního pracovníka. V případě zájmu je doplněná o pomoc pečovatelské služby, psychologa, duchovního a dobrovolníka. Poplatek za poskytování péče činí 150 korun na den. Pomáhá pokrýt lékařskou péči a pohotovostní službu lékařů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. 
 
O domácí hospicové péči už tento čtvrtek 

Jak domácí hospicová péče na Hradecku funguje, komu je určena a co od ní můžete čekat? Nejen to se dozvíte na přednášce trefně nazvané Doma je místo pro život i umírání II, na kterou můžete zavítat už tento čtvrtek 14. května od 16.30 hodin do Studijní a vědecké knihovny do jejího pátého patra. Na přednášce se dozvíte všechny potřebné informace a také se tu seznámíte s lékaři a týmem domácí hospicové péče. Potřebné informace o této službě najdete také na stránkách Oblastní charity Hradec Králové www.charitahk.cz