Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Aktivisté KOS se obávají o osud domu Jana Kotěry

Aktivisté KOS se obávají o osud domu Jana Kotěry

ŽLÁBKOVÁ, Ludmila. Aktivisté KOS se obávají o osud domu Jana Kotěry. Právo - severovýchodní Čechy. 27.07.2015, roč. 25, č. 173, s. 15. ISSN 1211-2119

V samé blízkosti národní kulturní památky, Kotěrova objektu Muzea východních Čech v centru Hradce Králové, stojí další realizace tohoto významného českého architekta. Nárožní dům, v němž dříve sídlila studovna vědecké knihovny, nyní prochází rekonstrukcí. Členové Kruhu pro občanskou společnost (KOS) se obávají, že právě tato obnova způsobí jeho nenávratné poškození. "Radnice v přízemí a ve sklepních prostorech buduje nové infocentrum a soukromý investor započal s vestavbou čtyř bytů v podkroví. Počítá se například se změnou sklonu střechy nebo s vybudováním pásových oken v průčelí budovy," shrnul jejich výhrady Aleš Dohnal s tím, že půdní vestavba je zřejmě realizována bez stavebního povolení. 
"Na střeše domu se začátkem července objevili dělníci, přestože stavební úřad ještě nevydal stavební povolení. V minulých dnech byla například sundána střešní krytina a vyzděny nové komíny. Úředníky jsme proto na nestandardní postup stavebníka upozornili," uvedl Dohnal. 
"Konkrétně jsme podali podnět k odstranění stavby a další právní kroky budou následovat v rychlém sledu. Například územní souhlas byl podle všeho vydán v rozporu se zákonem. Rovněž bychom rádi docílili, aby budova byla prohlášena za kulturní památku," vyjmenoval. 
Podle náměstka primátora Jindřicha Vedlicha (TOP 09) nejsou informace aktivistů zcela přesné. Nicméně jejich podnět bude řádně prověřen a vyřešen v zákonné lhůtě. 
"Rozhodnutí o vydání či nevydání stavebního povolení by mělo být učiněno v pondělí," uvedl Vedlich. Teprve poté by mohla být realizována vestavba, fasáda a další stavební práce. 
"Podle našeho zjištění ale stavebníci provádějí na domě ty práce, které nevyžadují stavební povolení, tedy údržbové věci na komínu, na střeše a podobně," dodal náměstek s tím, že památkový odbor magistrátu i památkáři z Národního památkového ústavu v Josefově s rekonstrukcí souhlasili. 
Nárožní dům je poslední hradeckou realizací Jana Kotěry. Postaven byl ve 20. letech minulého století. "Na stavbě je nejcennější originální ustoupené nároží s dvěma věžemi. Skoro až brutální zásah do této partie domu ojedinělý dům znehodnotí," míní architekt Jan Čížek z KOS. Souhlasí s ním i autor knih o moderní hradecké architektuře a historik architektury Ladislav Zikmund Lender. 
"Zejména zřízení podkrovního pásového okna v průčelí veškeré památkové hodnoty trvale a nevratně poškodí a zamezí tak prohlášení stavby za kulturní památku, což je poněkud trapný dluh, který město vůči Janu Kotěrovi jako zakladateli moderní české architektury má," uzavřel.