Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Akce pro seniory v Muzeu východních Čech

Akce pro seniory v Muzeu východních Čech

Akce pro seniory v Muzeu východních Čech. Hradecký týden. 22.01.2020, č. 4, s. 13. ISSN 2571-0486

Stejně jako v předchozích letech i letos nabízí Muzeum východních Čech ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové přednášky pracovníků muzea pro nové i stávající členy Klubu seniorů. Klubová setkání a přednášky se konají dvakrát měsíčně vždy ve čtvrtek od 10 hodin.
Pro první pololetí roku 2020 je naplánovaných celkem 12 přednášek či jiných akcí. Jako bonus jsou členové klubu přednostně informováni o všech zajímavých akcích, které knihovna pořádá. Stejně tak jsou jim přednostně nabízeny zajímavé kurzy.
Senioři se mohou těšit například na přednášku o výstavě unikátní stříbrem tauzované miniaturní sekery z 9. století, workshop věnovaný velikonočním zvykům v minulosti, vycházku s přírodovědnou tématikou nebo na přednášku s názvem Houbařův rok, která je seznámí s tím, že houbařit se dá od ledna až do prosince.
Cena pro členy klubu za semestr je 250 Kč. Platba v hotovosti probíhá vždy na prvním setkání v semestru. Pokud vás zajímá jakákoli přednáška, výstava, procházka či akce, můžete se jí zúčastnit bez ohledu na věk. V tom případě je jednotlivé vstupné 50 Kč.
Více informací najdete na webových stránkách Muzea východních Čech.