Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > About us > O nás v tisku > Akademie aktivních seniorů

Akademie aktivních seniorů

Akademie aktivních seniorů. Hradecký deník. 13.05.2023, č. 110, s. 4. ISSN 1210-602X

Organizace Senioři Hradec Králové je partnerem Centra kultury Vratislav-západ v programu Evropské unie Erasmus+. První setkání se uskutečnilo v Hradci Králové v listopadu 2022. Čtrnáct seniorů z obou měst se zúčastnilo kurzu práce s chytrým telefonem. Současně se konal i kurz pracovníků kulturních institucí, který byl zaměřen na získávání mezinárodních dotací na akce nejen pro seniory. Za naše město se zúčastnili pracovníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Divadla Drak a Centra uměleckých aktivit Hradec Králové. V rámci doprovodného programu pak polští účastníci projektu zhlédli nácvik country tanců v tělocvičně TJ Sokol Pražské Předměstí a podívali se též do zákulisí i dílen Divadla Drak. A protože Vratislav je partnerským městem Hradce Králové, nemohla chybět ani návštěva magistrátu.
Druhé setkání se konalo ve Vratislavi v březnu 2023. Zúčastnilo se ho sedm členů organizace Senioři Hradec Králové i dva pracovníci Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Knihovny města Hradce Králové. Pro seniory obou měst zde byla připravena "Ekologická krejčovská dílna" a pro pracovníky kultury prezentace na téma "Programová nabídka zaměřená na seniory". Uskutečnila se také návštěva Klubu sociální integrace, jehož cílem je podpora lidí vyloučených z trhu práce. Někteří členové hradecké výpravy navštívili též úřad města, kde se zajímali o participativní rozpočet. Byly získány kontakty pro eventuální další spolupráci, a to nejen mezi seniory obou našich měst. Příští akce v rámci "Akademie aktivních seniorů" se bude konat koncem srpna 2023 v Hradci Králové.