Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Výstavy > Výstava: Výstava studentských prací v galerii U Přívozu

Výstava: Výstava studentských prací v galerii U Přívozu

Jako každoročně, i tento rok se koná v galerii U Přívozu výstava studentských prací Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové, a to ve dnech 19. - 30. listopadu 2012.

SUPŠ HNN se na své školní výstavě prezentuje širokým záběrem studentských prací. Vedle tradiční ukázky uměleckořemeslných výrobků budou představeny projekty z oddělení designu interiéru a prototypy z oddělení designu výrobku.

Na vernisáž jste zváni 19. listopadu od 17.00 hod.

Vstup volný.