Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Výstavy > 6. – 14. 9. SPŠ kamenická a sochařská Hořice: SOCHA – ART – TECHNIKA

6. – 14. 9. SPŠ kamenická a sochařská Hořice: SOCHA – ART – TECHNIKA

Výstava SOCHA-ART-TECHNIKA Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích prezentuje průřez žákovských prací realizovaných v minulém školním roce 2017/2018.

Ve výstavní tradici započala škola v roce 2015. V prvních letech mohli návštěvníci shlédnout klasické kamenosochařské řemeslo a možnosti jeho adaptace v současných podmínkách, případně vyslechnout přednáškový blok věnovaný robotickému obrábění kamene. V návaznosti na výstavní činnost dostala škola od SVK HK možnost instalovat do exteriéru kolem knihovny kamenné skulptury.  Nyní je na ploše kolem knihovny trvale umístěno pět maturitních prací žáků.

Na škole se vedle sochařství vyučuje restaurátorství i užitá malba, plnohodnotně je zastoupena i těžba a zpracování kamene reprezentovaná oborem geotechnika. A právě od tohoto oborového půdorysu je odvozen název letošní výstavy: „SOCHA“ - tradiční disciplína spojující řemeslo a umění - „UMĚNÍ“ jako společný jazyk dalších klasických oborů restaurování kamene a užité malby – „TECHNIKA“ jako dnes již nepominutelný katalyzátor stavebně technické stránky výroby kamenných prvků i designových instalací- dohromady představují nepřekonatelný svazek umělecké a stavebně technické tvorby, která oslovuje žáky v regionu i mimo něj.

Téma prolínání techniky a umění podmiňují nové projekty, jež vznikly v souvislosti s praxí jako plnohodnotné výstupy srovnatelné s profesionální tvorbou. Jmenovitě jde o kompletně zpracovanou dokumentaci vizualizace plánu dostavby Věže Samostatnosti v Hořicích, na níž se podílela čtveřice maturantů geotechniky. Na základě dat získaných z dronu vykonstruovali žáci vizualizaci původního ideového záměru Hořického památníku. Žáci dále spolupracovali se stavebníky a architekty a předali jim relevantní budoucí podobu významné regionální památky. Na výstavě bude vystaven 3D tisk této stavby. Příkladem další kooperace se zadavatelem, městem Lázně Bělohrad, je řešení pomníku padlým v I. světové válce. Žáci sochařství a restaurátorství  předvedli jedenáct návrhů, včetně jejich architektonického začlenění do krajiny. Již tradiční částí výstavy budou volné výtvarné práce žáků napříč uměleckými obory, kopie uměleckých originálů v ušlechtilých kamenech, klasické portrétní práce v materiálu a malířské či kresebné studie.

Výstava SOCHA-ART-TECHNIKA bude k vidění ve zkráceném termínu od 6. 9. do 14. 9. 2018. Vernisáž výstavy proběhne 5. 9. 2019 od 17:00 hod. Výstava bude otevřena každý pracovní den od 10:00- 17:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.

Verze-pozvanky-A4-finalni-oprava.jpg