Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Výstavy > 3.-30. 9. SUPŠ sochařská a kamenická Hořice: Home office

3.-30. 9. SUPŠ sochařská a kamenická Hořice: Home office

Neodmyslitelným symbolem loňského roku se stala práce z domova. Zasáhla všechny sociální skupiny i pracovní profese, avšak ve výrazné míře se projevila především ve výuce žáků a studentů. 
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická Hořice je odbornou školou, a proto se jí  vládní opatření dotkla s nebývalou intenzitou. Tříměsíční zkušenost s obdobím jarní karantény poskytla platformu, a na jejímž půdorysu byla stanovena pravidla pro „home office“. Díky sofistikovanému řešení odborných předmětů se podařilo udržet po celý školní rok kvalitní výuku, což v případě praktických odborných předmětů nebylo vůbec snadné.

Omezení daná domácím prostředím se promítla do zadávaných úkolů. Práce s kamenem a výuka modelování závisely na individuální konzultaci a rozvozu materiálu. Posílily se úkoly zaměřené na studijní práci podle modelu.  Variovaly se možnosti kresebných, malířských i plastických technik. Dostupné technologie se adaptovaly na limity pokojů a pracoven. V případě návrhově realizačních předmětů se využilo projektů, které spočívaly ve výtvarných intervencích do vybraných prostorů, případně krajinných celků. Svoje místo si uhájily i klauzurní práce, včetně komisionálního hodnocení, které probíhalo on-line formou. Prostředí on-line tříd umožnilo i vzájemné mezioborové setkání s odborníky z praxe, realizovaly se  přednášky zaměřené na mezioborová témata, např. ilustraci a galerijní provoz. Symbolickým kontrapunktem byla příprava návrhových částí maturit. Všichni letošní maturanti se ke konání závěrečné zkoušky postavili zodpovědně. Díky tomu vznikly kvalitní maturitní práce, naprosto srovnatelné s předcházejícími výkony z minulých let. Závěr školního roku se nesl v duchu letních klauzur a realizaci připravených projektů. Každý ročník konal klauzurní zkoušku „po  svém“, ale s cílem uzavřít rozpracované práce a i to se všem nakonec podařilo.

S výsledky celoročního pandemického boje se budou moci diváci seznámit v průběhu měsíce září. Každý z oborů sochařství, restaurování i malba má co předvést. Již tradičně budou představeny maturitní práce, modelované a plastické práce a kresebné a malířské studie především z prvního a druhého ročníku. Třetí ročník se představí ukázkou projektů a fotodokumentací realizací v materiálu i v exteriérech, a navíc proběhne i ukázka tvorby krátkých autorských filmů. Vlastní autorské vstupy studentů budou prezentovat vybrané klauzurní práce. V dílčím celku jsou prezentovány projekty oboru geotechnika.

Vernisáž se koná 2. 9. 2021 v 17:00 hodin v galerii U Přívozu.

Derniéra výstavy se koná 30. 9. v 17:00 hod. ve 4. NP knihovny. Při této příležitosti bude slavnostně odhalena busta Franze Kafky

Plakat_FCB_Home_office.jpg