Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Minulé přednášky

Minulé přednášky

Na toulky historií se knihovna vydala na podzim 2017 u příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie. Ve spolupráci s renomovanými historiky připravila cyklus přednášek, které se zaměřily na různé aspekty jejího života. Více zde.
Zájem veřejnosti o poutavá vyprávění o historii následně stál za za rozhodnutím připojit se k „osmičkovým výročím“ v roce 2018. Napříč staletími byla vybrána témata vážící se k přelomovým událostem v dějinách. Pozornost jsme věnovali nejen událostem z poměrně nedávné doby, ale vydali jsme se i hlouběji do minulosti. Více zde.
Rok 2019 jsme věnovali každodennosti v průběhu věků a podívali se na to, jak naši předci prožívali významné i méně důležité chvíle v životě. Program I. pololetí 2019 je ke zhlédnutí zde. Ve II. pololetí jsme se nás navštívili např. prof. Milena Lenderová nebo Jakub Železný z České televize.
Z cyklů historických přednášek se pomalu, ale jistě, stala nedílná součást nabídky knihovny. Proto i v budoucnu se chystáme spolupracovat s renomovanými odborníky a věnovat se nejen výročím, ale rovněž různým tématům z dávné i nedávné historie. Vydejte se s námi na toulky historií!