Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 22. 9. doc. Pavel Marek: Ve stínu Polyxeny? Matka a sestry nejslavnější dámy české renesance

22. 9. doc. Pavel Marek: Ve stínu Polyxeny? Matka a sestry nejslavnější dámy české renesance

Srdečně Vás zveme na přednášku konající se v rámci letošní krajské kampaně Regionální osobnosti.

Páni z Pernštejna patřili ve středověku a v raném novověku k nejbohatším a politicky nejvlivnějším šlechtickým rodům Českého království. Zatímco svůj majetek byli v průběhu 16. století nuceni rozprodávat, jejich mocenský vliv tehdy narůstal. Velmi se o to zasloužil Vratislav z Pernštejna, jenž dosáhl zářivé kariéry ve službách císaře Maxmiliána II. a jeho manželky Marie Habsburské. Jeho syn Jan ani vnuk Vratislav Eusebius v tomto směru na svého předka nenavázali. Prestiž rodu pánů erbu zubří hlavy tak po Vratislavově smrti hájily hlavně Pernštejnova vdova Marie Manrique de Lara a její dcery. V české historiografii je z těchto žen dobře známa hlavně Polyxena, jež byla manželkou dvou významných předáků české katolické šlechty doby předbělohorské: nejvyššího purkrabí Viléma z Rožmberka a po jeho smrti nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz. Snad i proto poutal Polyxenin osud mnohem větší pozornost historiků než životní peripetie její matky a sester. V přednášce se pokusím ukázat, že tomu tak bylo neprávem.
Přednáší doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D. z Historického ústavu Univerzity Pardubice.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky zde.
* Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.

P-Marek_Polyxena.png