Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Toulky historií > 22. 10. prof. Milena Lenderová: Od porodní báby k porodní asistentce 1850 – 1948

22. 10. prof. Milena Lenderová: Od porodní báby k porodní asistentce 1850 – 1948

Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Každodennost v historii.

Porodní bába byla od nepaměti součástí místní kolektivní paměti – spoluobčané jí vnímali jako součást obce, podobně jako faráře, učitele, starostu; bábu potřeboval každý. Byla figurou jak biologického (vymanila dítě z lůna matky), tak sociálního zrození (držela ho při křtu, někdy byla kmotrou). Podílela se i na dalších technikách, spojených s tělem: asistovala lékaři při operacích, někdy upravovala nebožtíka do rakve. Hrála důležitou roli při přechodových rituálech: zrození, křtu, úvodu, někdy i smrti. V období 1850 – 1950, které budeme sledovat, se porodnická pomoc profesionalizovala: přešla od sousedské výpomoci k povolání, které bylo třeba legislativně zakotvit. Během sta let se porodní bába změnila v porodní asistentku. Přednáška z cyklu „Každodennost v historii“ představí porodní báby jako profesní skupinu, zaměří se na společné znaky jejich na to, jak se měnilo jejich předběžné i odborné vzdělání, jaká byla motivace stále mladších žen vstoupit do kurzu, jaké byly jejich rodinné poměry, příjmy a povinnosti.
Přednáší prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. z Historického ústavu Univerzity Pardubice.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč.* Vstupenky zde.
* Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.
Lenderova-prednaska-22-10.png