Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Připravujeme

Pojďme si povídat

Na podzim roku 2002 se knihovna rozhodla doplnit již osvědčené Literární dílny novým cyklem akcí.
Nově koncipované besedy měly za cíl rozšířit okruh návštěvníků a pozvat do knihovny širší veřejnost. Účastníci jednotlivých setkání měli v uvedeném období možnost setkat se s osobnostmi, které dokázaly přiblížit posluchačům zajímavá témata z poněkud netradiční stránky a zodpovídali případné zvídavé otázky přítomných.
Díky různorodosti témat a volnému vedení besed ve stylu „Povídání o…“ se záměr podařilo naplnit.
Mezi nejoblíbenější patří cestopisné přednášky. Své posluchače si našly i akce s regionální tématikou i jednotlivá povídání o zajímavých osobnostech.
Během let se rozšířila i řada stálých přednášejících, které si naši posluchači oblíbili.
Momentálně nepřipravujeme nové akce.