Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > TÝDEN KNIHOVEN

TÝDEN KNIHOVEN

O cestě kolem světa za 5 dní /7.10.-11.10.2002 / Rumunský Banát aneb Život v přírodě –Host: Mgr. Ivo Dokoupil / 24.000 kilometrů po Severní Americe –Host: Mgr. Jiří Hruška / Jihoafrická republika –Host: Jakub Štýbr, Koktejl / Příroda Austrálie –Host: doc. Jan Votýpka, Země světa / Japonsko dnešních dnů –Host: Ing. Horák, Česko-japonská společnost