Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Pojďme si povídat o plavbě po Nilu (chrámy a mystéria starého Egypta)

Pojďme si povídat o plavbě po Nilu (chrámy a mystéria starého Egypta)

Další setkání (36.) se koná ve středu 29.listopadu 2006 od 17.30 hodin ve studovně SVK na Eliščině nábřeží.

Akce se koná ve spolupráci s Kulturní asociací Nová Akropolis u příležitosti 17.listopadu; dne, který vyhlásila světová organizace UNESCO – Světovým dnem filosofie. Průvodkyní po nilské cestě bude Ing. Dana Gabrielová - http://www.akropolis.cz . Účastníci budou mít možnost seznámit se prostřednictvím malé výstavky s činností Kulturní asociace Nová Akropolis.

Účastníci tradičně obdrží doprovodný materiál. Vstup volný.