Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Pojďme si povídat co můžeme očekávat od internetu

Pojďme si povídat co můžeme očekávat od internetu

Přednáška doplněná zajímavou prezentací se koná ve středu dne 22. března od 17.30 hodin ve studovně SVK na Eliščině nábřeží. Výhody a nevýhody internetu zájemcům přiblíží Ing. Hana Šrámková z katedry informačních technologií FIM Univerzity Hradec Králové. Akce se koná v rámci Března měsíce internetu.

Účastníci tradičně obdrží doprovodný materiál. Vstup volný.