Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Pojďme si povídat - Problém domácího násilí - Projevy týrání a možnosti obrany

Pojďme si povídat - Problém domácího násilí - Projevy týrání a možnosti obrany

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA v Hradci Králové v rámci cyklu Pojďme si povídat uvádí besedu na téma

Problém domácího násilí
Projevy týrání a možnosti obrany
Ve čtvrtek 17. ledna 2008 od 18.00 ve studovně na Eliščině nábřeží.

Lektor: Bc. Roman Češka - narozen v roce 1972, žije ve Starém Hradišti. Je dobrovolníkem organizace Bílý kruh bezpečí Pardubice (od roku 2004). Má mnoho zkušeností z oblasti násilných trestných činů (pracoval jako policista služby kriminální policie a vyšetřování). Vystudoval specializaci prevence a resocializace Ostravské univerzity.

Přednáška se bude zabývat týráním osob ve společně obývaném bytě či domě (tzv. ,,domácí násilí").

Do oblasti domácího násilí patří především problém násilí mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, také násilí dospělých dětí na jejich rodičích, seniorech.

Jak se týrání projevuje a jaké jsou možnosti obrany? Co je institut vykázání ze společného obydlí a zákaz vstupu do něj?

Doplňujícími tématy budou: projevy násilí ve školách mezi dětmi a trestní odpovědnost mládeže.

Bílý kruh bezpečí byl založen v roce 1991 a jeho základní myšlenkou je pomoci obětem trestných činů a příbuzným pozůstalým po obětech trestných činů a svědkům.

V současné době má Bílý kruh bezpečí (BKB) 7 poboček po celé republice, kde je poskytována bezplatná právní a psychologická pomoc odborníky z řad dobrovolníků.

Pardubická pobočka této organizace je poradnou pro spádovou oblast Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina a mimo poradenskou činnost se snaží provádět primární prevenci kriminality a drogové toxikomanie ve vzdělávacích a sociálních zařízeních v regionu zaměřených proti projevům násilí ve společnosti, šikaně, týrání, zneužívání. V roce 2007 se projektu prevence kriminality zúčastnilo přes 3000 klientů od 5 do 80 let.

Bílý kruh bezpečí, o. s., regionální pobočka Pardubice, ulice Jana Palacha 324, objekt č. 15, první patro. Poradna je v provozu každé úterý od 17 do 19 hodin, pro objednané do 20 hodin. Bezplatná právní a psychologická pomoc pro oběti trestných činů, svědky trestných činů a pozůstalé po obětech trestných činů na č. tel: 466 265 264, 732 923 462, e-mail: mailto:bkb.pardubice@tiscali.cz .

Každý návštěvník obdrží před začátkem doprovodný materiál. Vstup je volný.