Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Pojďme si povídat - Islám očima Evropy

Pojďme si povídat - Islám očima Evropy

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA v Hradci Králové v rámci cyklu Pojďme si povídat uvádí besedu na téma

Islám očima Evropy

PhDr. et ThDr. Helena Tampierová, ThD. z Univerzity Hradec Králové.

Po nebývalém úspěchu loňské besedy se už podruhé podíváme na islám, tentokrát svýma evropskýma očima.

Ve středu 23. května v 17:30 hodin ve studovně na Eliščině nábřeží.