Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Pojďme si povídat - Čína a její krásy

Pojďme si povídat - Čína a její krásy

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA v Hradci Králové v rámci cyklu Pojďme si povídat uvádí besedu na téma

Čína a její krásyMgr. Štěpán Vele.

Součástí besedy bude promítání fotografií.

V pondělí 1. října od 18.00 ve studovně na Eliščině nábřeží.

Lektor: Mgr. Štěpán Vele
-     bydliště Jičín; absolvent Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro střední školy - kombinace geografie - tělesná výchova
-     nyní působí na katedře tělesné výchovy UJEP v Ústí nad Labem jako odborný asistent
-     kromě cest po mnoha evropských zemí na jaře tohoto roku uskutečnil přes 7000 km dlouhou cestu po Číně.