Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Pojďme si povídat > Mgr. Libor Toman: K čemu nám je historie

Mgr. Libor Toman: K čemu nám je historie

Žijeme ve společnosti, která více než kdy jindy žije pouhou přítomností. Budoucnost nás zajímá pouze v krátkodobém horizontu nebo v souvislosti s pseudonáboženskými apokalyptickými představami. Na druhou stranu minulost se nejen pod vlivem médií stále více omezuje na osobní příběhy, zatímco ty velké musí před zapomněním chránit stát. Takto nejasné ukotvení v čase nutně vyvolává mnoho základních existenciálních otázek, jejichž význam není pouze individuální, ale také kolektivní. Právě pod tímto úhlem si položíme otázku: k čemu je nám dnes historie? Mají minulé události pro nás nějaký význam, nebo jsou pouhými zábavnými příběhy pro dlouhé zimní večery? Je stále pravda, že ten, kdo ovládá minulost, ovládá také přítomnost/budoucnost? A konečně: platí stále historia magistra vitae? Pokusme se najít odpovědi v pondělí 27. 2. od 17:00 hodin v konferenčním sále v 5. podlaží.

Vstup volný.