Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > Minulé literární dílny - 8. ročník - 2004

Minulé literární dílny - 8. ročník - 2004

Literární dílna č. 1/2004 : 2. března 2004 – Mgr. František Uher : Autor detektivek a detektivky
Mgr. František Uher, autor detektivních románů a povídek, básník, glosátor a tvůrce aforismů, se narodil 1. 3. 1936 v Havlíčkově Brodě a mládí prožil ve Vojnově Městci a v Ledči nad Sázavou. Vystudoval speciální pedagogiku v Brně a celý život se věnoval pedagogické profesi v Havlíčkově Brodě, kde žije a píše. Publikovat začal nejdříve časopisecky, především poezii a drobnou prózu, později se zaměřil na detektivní žánr. Knižně se představil v roce 1976 ve sborníku Setkání vydaném v královéhradeckém nakladatelství Kruh. Jeho debutem byla kniha povídek Žádná trať pro černé pasažéry (1979), vydaná rovněž v Kruhu. Od té doby napsal a vydal více než 30 knih s detektivní tematikou a rovněž publikuje básně, fejetony a verše pro děti v novinách a časopisech. Je členem Obce spisovatelů, Unie českých spisovatelů a Mezinárodní organizace autorů detektivních románů AIEP. Jeho knihy byly několikrát oceněny literárními cenami, například za povídku Podezřelá Kalifornie obdržel od České sekce AIEP Cenu Havrana 2003 pro nejlepší českou detektivní povídku a za Princip bumerangu dostal Cenu Eduarda Fikera 2003 pro nejlepší rukopis.
Mezi jeho detektivní romány patří např. Půlnoc v Bretani (Naše vojsko 1980), Mrtvá minulost (Melantrich 1984), Přejít zasněženou pláň (Kruh 1985), Volání racků (Kruh 1990), soubor povídek Strasti soukromého fízla (Výběr 1996), soubor povídek Čas pracuje pro vraha (Víkend 1996), Za dveřmi číhá smrt (Tamtam 1998), detektivní novela Muž bez totožnosti (MOBA 1999).

Literární dílna č. 2/2004 : 6. dubna 2004 – PhDr. Zdeněk Vašíček : Literatura a antropologie
Historik, esejista a filosof PhDr. Zdeněk Vašíček (1933) vystudoval filosofii a historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, studia ukončil r. 1967. Působil v archivu v Kroměříži, v muzeu v Trutnově, v Moravském muzeu v Brně a na katedře muzeologie brněnské univerzity. V roce 1972 byl odsouzen za podvracení republiky a do roku 1974 vězněn. Po propuštění pracoval jako dělník a skladník. Patřil mezi první signatáře Charty 77. Od roku 1981 žije v zahraničí. Působil na univerzitách v Římě, Cambridgi a Bochumi. Od roku 1967 publikuje články a studie v odborných časopisech (např. Archeologické rozhledy, Dialogy, Kritický sborník, Krkonoše, Listy, Muzejní a vlastivědná práce aj.). Pod jménem Jaroslava Maliny vydal knihy Archeologie: jak a proč? (1976), System of Analytical Archeography (1977), Morfometrika artefaktu (1977) a Archeologie včera a dnes (1981). Dále vydal knihy Archaeology Yesterday and Today: The Development of Archaeology in the Sciences and Humanities (1989, s J. Malinou), l’Archéologie, l’histoire, le passé (Paříž 1994) a Obrazy (minulosti)(1994). V samizdatu vydal knihu Mezi všemi minulostmi (1978). V devadesátých letech přednášel na univerzitách v Praze a v Brně. V roce 2000 obdržel Cenu Revolver Revue.

Literární dílna č. 3/2004 : 11. května 2004 - Prof. PhDr. Aleš Haman, DrSc. : Česká próza posledního desetiletí
Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk a literární věda. V roce 1956 absolvoval prací Vlastenecká lyrika z let 1885 – 1895. V roce 1957 nastoupil jako odborný pracovník v Ústavu české literatury a stal se redakčním tajemníkem kritického vydání Spisů Jana Nerudy. V roce 1965 získal kandidaturu prací Neruda prozaik. V roce 1972 musel z politických důvodů odejít do Státní (později Národní) knihovny. Zde pracoval v oddělení národní článkové bibliografie. V roce 1990 se vrátil jako vědecký pracovník do Ústavu pro českou a světovou literaturu jako vědecký pracovník. V roce 1992 získal titul DrSc. prací K otázkám teorie četby a čtenářství krásné literatury. Od roku 1990 působí na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 1993 se habilitoval prací Literatura z pohledu čtenářů.
Mezi Hamanovy práce patří monografie Adolf Branald (1963), Neruda prozaik (1968), Česká literatura po roce 1945 z ptačí perspektivy (1990), Literatura z pohledu čtenářů (1991), Česká literatura po roce 1945 (učebnice pro 4. ročník SŠ, kolektiv autorů), Literatura 19. a počátku 20. století (učebnice pro 2. ročník SŠ, kolektiv autorů), Arnošt Lustig (monografie, 1995), Úvod do studia literatury a interpretace díla (1997), Česká literatura 19. století a evropský kontext (1999), Nástin dějin české literární kritiky (2000), Prozaické surfování (2001), Východiska a výhledy (2002), Česká literatura 19. století (2002), Literatura v průsečíku pohledů (2003). Zároveň je autorem mnoha příspěvků ve sbornících a odborných časopisech.

Literární dílna č. 4/2004 : 9. listopadu 2004 - Doc. PhDr. Jan Dvořák : Dílna o dílně
Retrospektivní pohled na uplynulých 8 let literárních dílen spojený s diskusí s dlouholetými návštěvníky literárních dílen přinesl spoluzakladatel Literárních dílen a ředitel Ústavu českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové doc. PhDr. Jan Dvořák.