Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > Minulé literární dílny - 3. ročník - 1999

Minulé literární dílny - 3. ročník - 1999

Nad moderními překlady Evžena Oněgina - doc. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. - literární historik a teoretik překladu

Ženy kolem Kafky - dr. Alena Wagnerova - česká a německá spisovatelka, publicistka a editorka

Narození a život Básníků - MUDr. Ladislav Pecháček - spisovatel, filmový a televizní scénárista, zdravotní rada okresu Chrudim, doc. PhDr. Jan Dvořák

Motivika Seifertových válečných sbírek - PhDr. Alexandr Stich, CSc. - bohemista a slavista

O knihovně, knihách a čtenářích aneb Knihovna jako středisko literárněvědeckých informací - PhDr. Vlasta Hamplová - vedoucí odboru speciálních služeb SVK Hradec Králové

Cesta anglické literatury do Čech - Doc. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. - vysokoškolský pedagog anglického jazyka a literatury, odborný publicista, překladatel anglicky psané poezie a odborných textů