Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > Minulé literární dílny - 2. ročník - 1998

Minulé literární dílny - 2. ročník - 1998

Hranice dialogu - doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. - česká literatura v Polsku

Filozofie Orientu: Morální kodex jamas - nijamas - Daniela Fischerová - spisovatelka, dramatička, básnířka, autorka veršů a próz pro děti

Prodavači stínů - PhDr. Roman Ráž - spisovatel, scénárista a dramaturg - o přepisu literárních děl do filmové a televizní podoby

(Nejen) o divadelní režii - prof. Josef Krofta - divadelní režisér, pedagog DAMU, umělecký šéf divadla DRAK

Lékařská věda a výtvarná tvorba - PhDr. Josef Bavor - anatomický malíř, prof. MUDr. Josef Špaček, DrSc. - histolog