Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > Literární dílny: Mystifikace a pseudonymy v české literatuře po roce 1989 s přihlédnutím k historick

Literární dílny: Mystifikace a pseudonymy v české literatuře po roce 1989 s přihlédnutím k historickému kontextu

Všechny příznivce cyklu Literární dílny srdečně zveme na setkání s prof. PhDr. Lubomírem Machalou, CSc., který letošní cyklus zahájí svou přednáškou na téma Mystifikace a pseudonymy v české literatuře po roce 1989 s přihlédnutím k historickému kontextu.

Přednáška identifikuje a popisuje současné podoby českých literárních mystifikací a užívané pseudonymy, což jsou metody a postupy v českém umění (literatuře) velmi populární a produktivní i z historického hlediska, jak dokládají např. kauza Rukopisů zelenohorského a královédvorského, publicistika Jaroslava Haška, balady a sonety Roberta Davida či fenomén Járy Cimrmana. Chcete vědět, která polistopadová česká literární mystifikace zmátla rovněž italské literáty? A kdo doopravdy napsal sbírku erotických veršů Pták Brunát, podepsanou Zunou Cordatovou? Tušíte, kdo je Ostravak Ostravski?
 
Přednáška se koná v úterý 6. března v 17.00 v konferenčním sále v 5. NP.
Vstup volný.

Jste srdečně zváni.