Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > 24. 2. Literární dílny: Příběhy velké lásky a zbožnosti aneb Prostor mezi Hájkovou Kronikou a Beckov

24. 2. Literární dílny: Příběhy velké lásky a zbožnosti aneb Prostor mezi Hájkovou Kronikou a Beckovského Poselkyní

SVK ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury UHK Vás srdečně zvou na letošní první přednášku z cyklu Literární dílny.

Václav Hájek z Libočan napsal rozsáhlé a živé kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, co do obsahu však ne příliš spolehlivé. Když roku 1760 uspořádali konšelé královského města Písku honosné oslavy tisíciletého výročí jeho založení, netušili, že podlehli šalebné mystifikaci. Vycházeli totiž z autoritativní zmínky Václava Hájka z Libočan, učiněné v jeho Kronice české (1541). Vážení údové městské samosprávy ovšem nebyli výjimkou, hodnověrnost Hájkova spisu začal vyvracet až o několik desetiletí později Gelasius Dobner. Přesto se jednalo o spis velmi oblíbený.
Impulsem k napsání knihy  Poselkyně starých příběhův českých Jana Františka Beckovského byla nedostupnost kroniky Václava Hájka z Libočan. Beckovský v této kronice opravil některé nepřesnosti a chyby Hájkovy kroniky. Vydal bohužel pouze první díl (popisující události do r. 1526), druhý díl nedopsal (události 1526 - 1700), byl vydán až roku 1880.

Přednáší PhDr. Miloš Sládek.Začátek v 17.00 hod. v konferenčním sále v 5. podlaží.
Vstup volný.