Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Literární dílny > 12. 10. Literární dílny: Mgr. Michal Čuřín, Ph.D.: Problematika (ne)čtenářství chlapců

12. 10. Literární dílny: Mgr. Michal Čuřín, Ph.D.: Problematika (ne)čtenářství chlapců

Přednáška vychází z dlouhodobých výzkumů čtenářství, které vyjevují výrazný rozdíl v postoji chlapců a dívek ke krásné literatuře. Budou představeny možné příčiny nižší obliby beletrie u chlapců, poukáže se na důsledky tohoto jevu ve studijní i profesní úspěšnosti chlapců a zároveň budou prezentovány možné cesty, jak tento stav narovnat vhodnými kroky v rodinách, ve školním prostředí i na celospolečenské úrovni. Přednáška proběhne v rámci regionální kampaně „Čtenářství“.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.
Vstup volný.

UPOZORNĚNÍ - PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI
Upozorňujeme návštěvníky akce, že vstup je povolen pouze s nasazeným respirátorem. Každý účastník je rovněž povinen prokázat se před akcí potvrzením o bezinfekčnosti tj.:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem,
d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)  neuplynulo více než 180 dní.
Pokud návštěvník neprokáže bezinfekčnost, nebude na akci vpuštěn. 


LD-Problematika-nectenarstvi.jpg