Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > Dopolední setkávání: program na září a říjen 2023

Dopolední setkávání: program na září a říjen 2023

Vážení čtenáři a náštěvníci,

k 1. 1. 2023 došlo ke „kosmetickým“ změnám v činnosti klubu seniorů. Klub  probíhá jako doposud, ve spolupráci s Muzeem východních Čech v HK, pouze název se změní z „Klubu seniorů“ na „Dopolední setkávání“.
Rozhodli jsme se pro změnu názvu z toho důvodu, že pod pojmem „klub seniorů“ si mnozí  představovali,  že se jedná o uzavřenou skupinu. Další věkové kategorie, které často zaujaly názvy a témata, která byla prezentována, vzhledem k označení, přednášku nenavštívily.
Co se týká platby, za přednášku v knihovně se bude platit 70 Kč a bude možno koupit lístek jak v knihovně v centrální hale, tak i v informačním centru, nebo online v městském rezervačním systému HK Point. Tím odpadá původní pololetní platba. Tato částka bude použita na honoráře přednášejícím.
Návštěvy výstav budou po dohodě s Muzeem východních Čech zdarma.


13. září od 10:00 hod.
Mgr. Petra Rokoská, Mgr. Radek Bláha:
Komentovaná prohlídka výstavy Jan Žižka – husité ve východních Čechách  

Výstavu sezony představí oba její autoři. Kromě časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také výtvarná díla, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu.
Sraz v 9:50 hod. před hlavním vchodem Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Vstup volný.
 

27. září od 10:30 hod.
Mgr. Lenka Hlavatá:
Etnická rozmanitost Číny – přednáška

Mgr. Lenka Hlavatá seznámí posluchače přednášky nejen s historickým vývojem mnohonárodnostního státu a současnými snahami o sjednocení národa, ale také s pestrostí etnického složení Číny na základě několikaletého studijního pobytu v Yunnanu, který je z hlediska etnicity vůbec nejpestřejší provincií Číny.
Přednáška se koná v učebně č. 2 v 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
Vstupné 70 Kč. Vstupenky zde.
 
18. října od 10:00 hod.
Mgr. Petra Rokoská:
Vybavení domácnosti 15. století na základě archeologických dokladů – přednáška

Spoluautorka výstavy Jan Žižka – husitství ve východních Čechách pohovoří o tom, co archeologické nálezy prozrazují o vybavení domácností hradeckých měšťanů 15. století a jak se ve vybavení také mohly odrážet husitské ideály.
Přednáška se koná v učebně č. 2 v 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

25. října od 10:00 hod.
Mgr. Radek Bláha:
Husitství v Hradci Králové – přednáška

Přednáška spoluautora výstavy Jan Žižka – husitství ve východních Čechách bude zaměřena v první řadě na doklady vojenských operací, které se během epochy husitských válek v okolí odehrávaly. Přednáška se však okrajově dotkne rovněž hmotné kultury husitského věku.
Přednáška se koná v učebně č. 2 v 5. NP Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.