Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 6. 11. Pplk. RNDr. Marek Kotrlý: Padělky kolem nás aneb Sofistikované techniky boje proti padělkům v

6. 11. Pplk. RNDr. Marek Kotrlý: Padělky kolem nás aneb Sofistikované techniky boje proti padělkům v kriminalistické praxi

V úterý 6. 11. Vás zveme na druhou přednášku v rámci Týdne vědy a techniky 2018, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR.
Současný světový trh je zavalen padělky, napodobeninami a materiály, které jsou nesprávně deklarovány. K jejich výrobě jsou často používány nejmodernější technologie a rozpoznání a přesné určení pravosti nemusí vždy být zcela jednoduché. Specialisté Kriminalistického ústavu se setkávají s těmito materiály  při prověřování nejrůznějších podvodů. V přednášce budou představeny některé zajímavé případy padělků z kriminalistické praxe.

Padelky-kolem-nas.png
RNDr. Marek Kotrlý je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ve forenzní oblasti působí přes 20 let. Jeho specializací je optická a elektronová mikroskopie, mikroanalýza a rentgenová difrakce. Je členem pracovní skupiny European Paint and Glass Group WG ENFSI a APST WG ENFSI. Působí ve Vědecké radě a Vědeckém kolegiu Kriminalistického ústavu a je externím pedagogem Univerzity Karlovy a VŠCHT. Je autorem nebo spoluautorem více než 80 odborných publikací a byl odpovědným řešitelem nebo spoluřešitelem 13 výzkumných projektů v několika programech. 

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.
Vstup volný.

Marek-Kotrly,-detail-2-(2).jpg