Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 5. 10. Bohumil Kubišta - vůdčí osobnost českého kubismu

5. 10. Bohumil Kubišta - vůdčí osobnost českého kubismu

Kubištova zátiší, interiéry, portréty a autoportréty jsou plné krystalických forem, zevnitř prozářených. Bohumila Kubištu ovlivnil světový kubismus v jeho úsilí najít novou cestu ke ztělesnění osobité niterné představy. Snad i proto se stal hlavním propagátorem kubistického umění v Čechách. 

Na další z oblíbených přednášek PhDr. Jany Jebavé se můžete těšit 5. 10. 2021.
Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.

Vstupné 60/30 Kč* Vstupenky lze zakoupit zde.
*Slevy se vztahují na seniory, studenty a držitele průkazu ZTP.

UPOZORNĚNÍ - PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI
Upozorňujeme návštěvníky akce, že vstup je povolen pouze s nasazeným respirátorem. Každý účastník je rovněž povinen prokázat se před akcí potvrzením o bezinfekčnosti tj.:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem,
d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)  neuplynulo více než 180 dní.
Pokud návštěvník neprokáže bezinfekčnost, nebude na akci vpuštěn.  Vstupné se v tomto případě nevrací.

Bohumil-Kubista.png