Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 30. 11. PhDr. Hana Fořtová: Jean-Jacques Rousseau a zrod moderního jedince

30. 11. PhDr. Hana Fořtová: Jean-Jacques Rousseau a zrod moderního jedince

Další přednáška cyklu o francouzských osvícencích se bude věnovat Rousseauovi. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) je na jednu stranu možná nejznámějším francouzským spisovatelem 18. století, zároveň ovšem tento filosof do jisté míry symbolizuje odpor proti osvícenství, pokud toto hnutí omezíme na optimistické přesvědčení o pokroku lidského ducha, víru v lidský rozum a jeho schopnost překonat předsudky. Rousseau se proti optimismu intelektuálů své doby vymezuje již ve své první Rozpravě (Rozprava o umění a řemeslech, 1749), kde záporně odpovídá na otázku dijonské akademie, zda obnovení věd a řemesel přispělo k očistě mravů. V druhé Rozpravě mu tak již nešlo ani tolik o soutěž samotnou, jako o možnost rozvinout své myšlenky a systematicky popsat vlastní představu ohledně příčin nerovných vztahů lidí ve společnosti.
V naší přednášce se zaměříme na tuto druhou Rozpravu, která nese název: Rozprava o původu a příčinách nerovnosti mezi lidmi (1755). Naším cílem bude přesvědčit návštěvníky, že Rousseau je právem považován za klíčového myslitele našeho věku, který lidem jako jeden z prvních filosofů odhalil příčiny odcizení moderního člověka, ale i možnou cestu zpět k sobě samému.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5.NP
Vstup volný.

Jean-Jacques-Rousseau.png