Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 29. 10. Vladimír Just: O divadle revoluce, o divadle jako detektoru lži

29. 10. Vladimír Just: O divadle revoluce, o divadle jako detektoru lži

Přednášející je nejen divadelní historik, ale i přímý účastník rozhodujících akcí v listopadu 1989. Své svědectví jako aktivního divadelníka z předlistopadových i listopadových časů zúročil v řadě knih a studií (např. Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla 194589 nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010, cena Kniha roku AV ČR; Listopad a Brecht aneb Opravdu se nehrálo? K pojmu politického divadla-performance v listopadu a prosinci 1989. Divadelní revue 21, 2010, č.2, s.18–31, aj.).

Přednáška bude na příkladech demonstrovat nejen samotnou rozbušku listopadové revoluce na Národní třídě, již vyloží mj. v duchu Brechtovy studie Pouliční scéna, ale ukáže na roli divadla v české společnosti obecně od konce devatenáctého století přes dvě války, dvě okupace až dodnes (zde se bude mj. opírat o Patočkovu studii K „Ideji Národního divadla“ [O smysl dneška,  Praha 1969]. Pozornost bude věnována zejména hnutí malých scén (Semafor, Zábradlí, Husa na provázku), v němž autor vidí zárodek občanské společnosti a vlastně i anticipaci pádu režimu.

Přednáška je součástí cyklu Hovory o demokracii a koná se u příležitosti 30.výročí listopadové revoluce.

Začátek v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5.NP. Vstup volný.

HOVORY-JUST.png