Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 24. 9. Noc vědců - Čas

24. 9. Noc vědců - Čas

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.
V tento den si můžete vybrat, kterou instituci, jejíž akce vás zaujala, navštívíte. Letošním tématem je "Čas".

Tisková zpráva.


Studijní a vědecká knihovna má v tento den otevřeno výjimečně až do 21:00 hod., kdy můžete navštívít nejen akce v rámci Noci vědců, ale využít i naše obvyklé služby. 

Grygar_Nocvedcu_2021_CAS_plakat_A2_2-(3).jpgPrvní písemná zpráva o domněnce, že existují mimozemšťané, pochází od italského mnicha Giordana Bruna z r. 1584. Týž optimismus sdíleli významní astronomové Johannes Kepler (1609), Isaac Newton (1687) i William Herschel (1790). Americký astronom Percival Lowell (1890) tvrdil, že tenké tmavé úsečky pozorované na povrchu Marsu dalekohledy jsou průplavy, které zbudovali Marťané. Teprve po vzniku kosmonautiky se ukázalo, že ve sluneční soustavě žádní zelení pidimužíci nejsou. V r. 1959 dva američtí fyzikové Cocconi a Morrison konstatovali, že cizí civilizace znají stejné fyzikální zákony jako my. Proto navzájem komunikují pomocí rádiových signálů na vlnové délce spektrální čáry neutrálního vodíku - nejhojnějšího prvku ve vesmíru. Tak vznikl v r. 1961 projekt SETI - hledání mimozemského inteligentního života pomocí těchto signálů. Dosud však žádný důkaz nemáme. V r. 1950 však názor, že inteligentní život ve vesmíru mimo Zemi neexistuje, protože jinak bychom byli terčem početných invazí pokročilejších civilizací, které vznikly u hvězd starších třeba o miliardu let dříve, než vzniklo Slunce, (Fermiho paradox). Jde tedy o zajímavou odchylku od průběhu bádání v čase. Většinou se během času díky pokroku vědeckého bádání nacházejí pozitivní řešení zapeklitých problémů, kdežto v tomto případě jsme od přehnaného optimismu 16. stol. setrvale sestupovali proti proudu času až k negaci vpodobě Fermiho paradoxu.

Marek_Nocvedcu_2021_CAS_plakat_A2_2-(2).jpgNaše současnost je pod velkým tlakem pandemie COVID-19, která zásadním způsobem ovlivňuje stav ekonomiky, životů nás všech, včetně kultury a osobní svobody. To je věc nová, protože už velmi dlouhý časový úsek jsme takový stav nezažili. Současná situace COVID-19 zvýrazňuje zranitelnost našeho současného dominantního ekonomického systému. Kdo by před par lety uvažoval o tom, že budou takové restrikce, že se svět opět rozdrobí v důsledku neprostupných hranic. COVID-19 má nejen důsledky pro zdraví, jeho rychle rozšířeni po světě, dopady na bankovní a burzovní systém, propad výroby, snižující se ekonomická výkonnost a sociální konsekvence. S takovou situací jsme se nesetkali, a upřímně, nevíme si s ní rady.
Pandemie COVID-19 je skutečně problém kolosálních rozměrů, ale je nutné si důrazně připomenou, že tato pandemie se děje v jakémsi stavu naší planety, tedy ve stavu, bezprecedentního působení globální změny. Globální změna zahrnuje změny klimatu a změny životního prostředí, globalizaci obchodu a pohybu kapitálů a lidí. Je naprosto zjevné, že právě mobilita – významný znak chování současné civilizace, tak bezprecedentně přispěla k šíření viru a vzniku pandemie.
Životní prostředí lidstva v sobě zahrnuje problematiku sociálně-ekonomickou a problematiku ekologickou. Ekologická problematika, která se skutečně dotýká vztahů v ekosystémech, je stále silněji vystavena důsledkům sociálně-ekonomických změn. Naneštěstí se zdá, že tomu bude i do budoucna. Posledních 30-40 let nám dává jednoznačné důkazy o tom, že existence a konání naší civilizace dosáhla takových rozměrů, že zasahuje do jemných vztahů jednotlivých typů ekosystémů, i do ekosystému globálního. Objevil se před námi velký problém - Globální změna, či Globální změna klimatu. Naše civilizace vzala tento fakt na vědomí poměrně nedávno, tak před 30-40ti lety. Je až tragikomické, jaké je věnováno úsilí problém GZ dokonale upozadit, či jej skandalizovat. Je to důsledek toho, že GZ se stala i politickým tématem, což významně ztěžuje racionální rozhodování.
Pojmem Globální klimatická změna se rozumí „dlouhodobé fluktuace teploty, množství srážek, rychlosti větru a ostatních složek atmosféry Země“ (Krauchi 1993). Tyto změny jsou vázány na činnost člověka. Právě antropogenní původ je výrazným rysem GKZ a především se projevuje uvolňováním značného množství „skleníkových plynů“. Rychlost toho uvolňování je přitom několikanásobně rychlejší, nežli přirozené změny za období nejméně 20 000 let (Joos and Spahi, 2008).
Ano. Globální změna je proces spojený s časem. Má svou historii, současnost a i budoucnost. Je nutné důrazně upozornit i na to, že naše civilizace hojně pracuje na principu „ dluhové mentality“. Tedy odkládat řešení na budoucnost. Čím delší bude doba tohoto „odkládání“ řešení problému GZ, tím to bude pro nás všechny výrazně dražší.
Přednášku prof. M. V. Marka budete moci sledovat v 19:00 hod. online buď  na FB a YouTube SVK HK, nebo přímo v sále v 5. NP.

Elton_Nocvedcu_2021_CAS_plakat_A3.jpgJak to, že hodinky tikají? A co je vlastně pohání? Kdo hýbe ručičkami? Víte, co musí umět hodinářský mistr? Objevte s námi svět mechanických hodinek, které se v Novém Městě nad Metují vyrábějí od roku 1949. Seznamte se s hodinkovým strojkem a hodinkami značky PRIM. Malí i velcí návštěvníci najdou v ELTON expozici mnohá překvapení. Přijďte se podívat!
 

 

Virtualni-realita_Nocvedcu_2021_CAS_plakat_A3.pngI v letošním roce se návštěvníci Noci vědců mohou těšit na speciální program z dílny TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové. Pro malé i velké je připravený výlet do virtuálního světa, kde prozkoumají mořské dno, projedou se na horské dráze nebo poodhalí vesmírná tajemství. Na hračičky jakéhokoliv věku pak čekají minirobůtci Ozoboti, kteří se ovládají pomocí jednoduchých barevných kódů a učí tak základy programování zábavnou formou. Ten, kdo pomůže Ozobotu najít cestu z bludiště, si možná troufne vymyslet vlastní trasu plnou překážek. Začínáme v 16:00 hod. v předsálí v 5. NP.


UPOZORNĚNÍ - PROKÁZÁNÍ BEZINFEKČNOSTI
Upozorňujeme návštěvníky akce, že vstup je povolen pouze s nasazeným respirátorem. Každý účastník je rovněž povinen prokázat se před akcí potvrzením o bezinfekčnosti tj.:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník,
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem,
d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)  neuplynulo více než 180 dní.
Pokud návštěvník neprokáže bezinfekčnost, nebude na akci vpuštěn.