Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 24. 4. v 17:00 hod. Ekologie jako nauka o vztazích

24. 4. v 17:00 hod. Ekologie jako nauka o vztazích

Ekologie je pojem dnes často používaný a využívaný. Původní význam tohoto slova je „věda zabývající se popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy, jejich prostředím a mezi nimi navzájem“, což zahrnuje souhrn poznatků z mnoha oblastí. Dnes je často tento pojem používán jako synonymum ochrany životního prostředí a environmentalismu. Také je používán jako označení ideologie, která často na základě nedostatečných, chybných nebo klamných informací vede k individuálnímu a společenskému jednání působícímu škodu na životním prostředí pro většinu organismů, které jsou jeho součástí, včetně nás samých. Někdy se to děje ve prospěch určitých ekonomických skupin nebo proto, aby se odvedla pozornost od jiných, obtížně řešitelných problémů.
Tzv. ekologie se dnes může člověku jevit nepřátelská, jako by on sám nebyl součástí prostředí planety Země. Chceme-li být skutečně ekologičtí, musíme dobře poznat sebe sama a své místo v tomto světě. Musíme najít rovnováhu mezi potřebami a požadavky našimi i ostatních živých tvorů, abychom neškodili prostředí a tím i všem jeho účastníkům včetně sebe. Všechny bytosti mají nárok na svou část světa, včetně nás. Změny přírodních systémů mají své důvody, protože životaschopný systém nemůže být statický. Rovnováha, která v sobě obsahuje evoluci, je totiž vždy dynamická.
V tomto je obrovské poznání. Můžeme být součástí světa, a neškodit více než jiné organismy. Musíme ale lépe poznat sebe sama a své skutečné potřeby. Mimo jiné i tu, že zde nemůžeme zůstat sami. Žít a nechat žít, to je možná ta nejlepší ekologie.

Vstupné dobrovolné.


Akropolis.png