Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 12. 9. PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.: Michel de Montaigne a jeho Eseje na pozadí francouzských občanskýc

12. 9. PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.: Michel de Montaigne a jeho Eseje na pozadí francouzských občanských válek

Ve středu 12. září jsou opět všichni milovníci filozofických diskuzí srdečně zváni na další přednášku z cyklu Ideje renesance. Tentokrát na téma Michel de Montaigne a jeho Eseje na pozadí francouzských občanských válek.

Francii ve druhé polovině 16. století zachvátily náboženské války, které krom stěží představitelných hrůz přinesly i reálnou hrozbu rozpadu francouzské monarchie. Dobu politického i náboženského rozvratu přitom doprovázel překotný rozvoj písemnictví. Politické spisy vznikaly především mezi protestanty, kteří cítili potřebu teoreticky ospravedlnit neposlušnost vůči králi, vlastnímu suverénovi. Umírnění literáti naproti tomu rozvíjeli myšlenky náboženské tolerance a hlásali mírové soužití mezi oběma tábory. Reflexí událostí tehdejší doby jsou i Montaignovy Eseje, jedno ze zásadních děl světové literatury. Michel de Montaigne (1533-1592), šlechtic z Akvitánie, se před běsněním doby ukryl na své panství, kde po řadu let sepisoval své Eseje (1580), které jsou z filosofického pohledu zásadní svým tázáním po tom, co je ono „já“, co je to přirozenost, i svojí snahou skrze slovo překonat konečnost lidské existence. Zároveň lehkou formou přinášejí neméně důležité úvahy o tématech, jakými jsou přátelství, výchova dětí, potřeba tolerance či četba knih.

Začínáme v 18:00 hod. v konferenčním sále. Vstup volný.

Michel-de-Montaigne.png