Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > 11. 12. Přednáškový večer o hradu Vízmburk

11. 12. Přednáškový večer o hradu Vízmburk

Hrad Vízmburk ztracený pod nánosy kamenné suti a zeminy nad obcí Havlovice nedaleko Červeného Kostelce po staletí skrýval poklady a doklady o dávném životě na šlechtickém hradě. Teprve archeologický výzkum v letech 1972 – 1984 odkryl mnohá tajemství z běžného života obyvatel hradu. Byly odhaleny předměty běžné potřeby ale i vzácné důkazy o historii osídlování našeho kraje až po 2. pol. 15. století. Život na hradě Vízmburk Vám přiblíží Mgr. Jan Košťál ze Sdružení pro Vízmburk, z.s.
Soubor architektonických článků z hradu byl  již v době nálezu vysoce hodnocen. Podrobná a úplná dokumentace všech architektonických článků však nikdy nebyla provedena. Teprve přesun souboru architektonických článků z provizorního depozitáře v Havlovicích v roce 2016 dovolil zahájení dokumentačních prací. Až nyní vychází najevo, že soubor obsahuje některé dosud neznámé prvky nebo prvky jiného účelu, než byly dosud interpretovány. Podrobněji k výzkumu a dokumentaci architektonických článků hradu Vízmburk pohovoří Ing. Jiří Slavík, (NPÚ ÚOP v Josefově). Úvodní slovo: Ing. Jiří Balský, ředitel NPÚ, ÚOP v Josefově.
Akce je pořádána u příležitosti 45. výročí od zahájení archeologického výzkumu hradu Vízmburk PhDr. Antonínem Hejnou, CSc. a 15. výročí Sdružení pro Vízmburk, z.s. 

Začínáme v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. podlaží.
Vstup volný. 

Vizmburk.png