Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > ​3. 12. Nová Akropolis: Svět andělů.

​3. 12. Nová Akropolis: Svět andělů.

Andělé v dějinách a dnes / Kdo jsou andělé a komu slouží / Strážní andělé / Jak s nimi komunikovat
Andělé jsou považováni za neviditelné posly, obyvatele Nebe, bytosti světla a symbol jasnosti stejně jako ohně a bojovné síly. Ve fantazii člověka jsou andělé vždy přítomní. Všechny civilizace připouštějí existenci těchto blahodárných duchovních bytostí, které v rámci svého postavení v nebeské hierarchii spolupracují se samotným Stvořitelem. Andělé jsou tedy zprostředkovateli mezi Bohem a pozemským světem. Legendy popisují anděly jako inspirující okřídlené posly Nebe, kteří člověku přinášejí vždy dobré zprávy. Na této přednášce se seznámíme s anděly v dějinách a představíme si i možnost, jak s nimi navázat kontakt. Jsou skutečností, nebo jsou plodem naší představivosti?
 

Začátek v 17.00 hod. v konferenčním sále v 5. NP.
Vstupné dobrovolné.