Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
Photogallery On-line catalogue
Úvod > Akce > Další akce (Něco navíc...) > Články > ​10. 10. Nová Akropolis: Praktická rétorika

​10. 10. Nová Akropolis: Praktická rétorika

Zveme vás na přednášku Nové Akropolis. Přednáška je určena všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.
Obsah přednášky: Tradiční pojetí rétoriky. Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace. Autentický hlas. Práce s emocemi. Neverbální komunikace. Tvorba a skladba projevu.

Přednáška začíná v úterý 10. října 2017 v 17:00 hod. v konferenčním sále v 5. podlaží.

Vstupné dobrovolné.