Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Ptejte se knihovny   Citace PRO

Faktografické a plnotextové zdroje

Tyto databáze umožňují přístup do plného textu článků, norem, zákonů a dalších druhů dokumentů, eventuálně (v závislosti na dodavateli báze) s možností tisku, zkopírování na flash disk nebo odeslání e mailem. Přístup k níže uvedeným faktografickým a plnotextovým zdrojům je většinou možný pouze z počítačů ve studovně SVK HK v 5. podlaží. Od ledna 2010 je našim registrovaným čtenářům umožněn tzv. vzdálený přístup do některých z těchto databází.
 

Název Obsah
Antika a česká kultura Databáze uměleckých děl inspirovaných kulturou řeckého a římského starověku a souvisejících s kulturou českých zemí. Volně dostupné na internetu.
ASPI
Automatizovaný systém právních informací
Plné texty všech právních předpisů ČR od r. 1918, výběrově i starší, evropské právo, vyhlášky měst a obcí... Součástí jsou např. tyto moduly: Předpisy, Judikatura, Literatura, Předpisy EU, Komentáře, Meritum, Přeložená legislativa. Nově nyní také moduly: Průvodce Novým občanským zákoníkem a Průvodce Zákonem o obchodních korporacích, včetně rekodifikačních vzorů smluv a rekodifikačních komentářů. Přístup ve studovně SVK HK v 5. podlaží. Omezený přístup do systému je možný volně na internetu ZDE.        
CMS
Czech Medieval Sources
Plnotextová databáze pramenů k českým středověkým dějinám. Více než 300 digitalizovaných svazků. Zpracovává Centrum medievistických studií AV a UK.
ČSN online
 
Plné texty všech platných českých technických norem. Báze je průběžně aktualizována a je přístupná na 2 stanicích ve studovně SVK v 5. podlaží. Volně na internetu lze vyhledávat pouze bibliografické záznamy norem na stránkách ÚNMZ.
Databáze
Výročí regionálních osobností
Faktografická databáze vybraných osobností Královéhradeckého kraje, u kterých si v aktuálním roce připomínáme kulaté nebo půlkulaté výročí narození nebo úmrtí. Databáze je vytvářena ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
DOAJ Directory of Open Access Journals. Plné texty časopisů volně dostupných na internetu.
Dokusfera Digitalizované plné texty starších a vzácných dokumentů v ruštině. Mnohé jsou volně přístupné široké veřejnosti. Projekt Ruské národní knihovny.
EBSCOhost 
Databáze EBSCO SVK HK
 
Databáze obsahuje jak plné texty článků z různých vědních oborů, tak i bohatou nabídku elektronických knih. Elektronické knihy si můžete stahovat a půjčovat z databází e-Book Collection a e-Book Public Library Collection. Návod na stahování e-knih.  Další informace.

Přístup k EBSCOhost
 

V BUDOVĚ KNIHOVNY
Databáze EBSCOhost jsou dostupné přes samostatnou ikonu ve studovně v 5. podlaží
MIMO BUDOVU KNIHOVNY - VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
Registrovaní čtenáři SVK HK mohou využít vzdálený přístup.

Databáze Academic Search Complete je v letech 2013-2017 financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpi).

 
ESPACE PRECES
 
Plné texty patentů středoevropských zemí včetně ČR od roku 1993. Přístup pouze z 1 počítače ve studovně SVK HK v 5. podlaží. Spolupracujeme se sdružením ARID Hradec Králové - http://www.glass.cz/arid/
EZB - podkonto 5
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Elektronická knihovna časopisů. Umožňuje ověřit zadáním jediného dotazu, zda konkrétní zahraniční časopis je obsažen alespoň v jedné z těchto databází: EBSCOhost, Kluwer, SpringerLink, a následně se do časopisu "prokliknout".
Gallica Digitální knihovna - projekt Francouzské národní knihovny. Obsahuje mnoho volně dostupných textů ve francouzštině.
Infobanka ČTK
 
Elektronická databáze zpravodajského typu. Obsahuje fakta, fotografie, grafy: Česká republika a jednotlivé kraje, Evropská unie, země světa, významné osobnosti moderní doby, aktuální zpravodajství. Přístup pouze ve studovně SVK HK v 5. podlaží. Český manuál.

Kramerius SVK HK
 
Digitální knihovna především regionálních periodik a monografií z našeho fondu. S ohledem na autorská práva jsou plné texty volně dostupné jen v případě starších dokumentů; u novějších dokumentů se zobrazí pouze záznam a plné texty jsou k dispozici na vyčleněných počítačích ve studovnách SVK HK ve 4. a 5. podlaží.
Kramerius
v dalších knihovnách
Digitální knihovna dokumentů z fondů příslušných knihoven. Dostupnost plných textů je závislá na autorských právech. U novějších dokumentů se zobrazí pouze záznam a plné texty jsou k dispozici na počítačích v příslušné knihovně. 
Kramerius najdete např. v těchto knihovnách: NK Praha ; VK Olomouc ; MZK Brno ; Knihovna AV ČR ; NLK Praha ...
Lexikon českých výtvarníků Faktografická online databáze, přístupná ve studovně SVK HK v 5. podlaží.
Další informace.

Latin Library
Plné texty v latině z období antického starověku, obsažena jsou i latinská díla středověká a v novověké latině. Volně dostupné na internetu.
Literatura Digitalizovaný archiv literárních časopisů dostupný na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze.
Manuscriptorium
 
Volně dostupná digitální knihovna. Plné texty tisíců digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map. Další informace.
Matematika DML.CZ - Česká digitální matematická knihovna. Desítky tisíc článků a další dokumenty z oboru, mnohé plné texty jsou volně dostupné. 
Monasterium Virtuální archiv listin střední Evropy. Projekt dává zdarma k dispozici množství digitalizovaných plných textů ze středověku a raného novověku.
PressReader
 
Více než čtyři tisíce titulů novin ze 100 zemí (včetně ČR) v 60 jazycích. Originální formát včetně obrázků, tabulek apod. U vybraných titulů možnost okamžitého překladu do několika světových jazyků. Denně aktualizováno. Archiv až 60 dnů. Další informace.
Registrovaní čtenáři SVK HK mohou využít vzdálený přístup
Science Direct Služba nakladatelství Elsevier. Databáze obsahuje plné texty článků z mnoha časopisů - obor techniky, přírodních a společenských věd a medicíny. Některé plné texty jsou volně přístupné.
SpringerLink
 
Plné texty několika set zahraničních titulů časopisů, sborníků atd. z přírodovědných, technických i humanitních oborů.
Registrovaní čtenáři SVK HK mohou využít vzdálený přístup.
Statistika Český statistický úřad. Množství volně dostupných faktografických údajů. Čísla, grafy, tabulky...
Špalíček Digitální knihovna kramářských tisků. Obsahuje digitální kopie tisků ze 17.-19. století. Umožňuje prohlížet a prohledávat téměř 4 000 drobných tisků a špalíčků – podomácku vázaných knížek kramářských písní, modliteb a dalších tisků.
TamTam
Anopress
 
Databanka firmy ANOPRESS IT. Plné texty ze stovek českých produktů včetně regionálních: noviny, časopisy, televizní a rozhlasové relace, elektronické časopisy. Zpětný časový záběr až k roku 1996. Přístup pouze z počítačů ve studovně SVK HK v 5. podlaží.