Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
 
Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.
 

 

Plánované vzdělávací akce roku 2017

Datum Název akce Lektor Podrobnosti
24. 1. 2017 Kreaktivní informační lekce Mgr. Dagmar Chytková Kreativní informační lekce
28. 2. 2017
7. 3. 2017
Pedagog v knihovně – knihovník pedagogem?
(cesta k cílové skupině dětí, dospělých i seniorů)
Mgr. Jan Sýkora Klikněte zde.