Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod > Pro knihovny > Vzdělávání

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí pořádaných knihovnami, profesními sdruženími (SKIP, SDRUK), školami, spolupracujícími firmami, ale i dalšími pořadateli a vztahujících se ke knihovnicko-informační profesi naleznete na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/

 
Dne 5. 12. 2016 byla Ústřední knihovnickou radou ČR schválena Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Podrobnosti a plný text naleznete na stránkách Knihovnického institutu NK ČR.
 

 

Vzdělávací akce roku 2017


Datum Název akce Lektor Podrobnosti
24. 1. 2017 Kreaktivní informační lekce Mgr. Dagmar Chytková Na akci se již nelze přihlásit.
21. 2. 2017 Portál Knihovny.cz Mgr. Hana Hornychová Na akci se již nelze přihlásit.
22. 2. 2017 Psychologie jednání s agresivním jedincem kpt. PhDr. Jan Hubert, kpt. Mgr. Jana Bártová Na akci se již nelze přihlásit.
28. 2. 2017
7. 3. 2017
Pedagog v knihovně – knihovník pedagogem?
(cesta k cílové skupině dětí, dospělých i seniorů)
Mgr. Jan Sýkora Na akci se již nelze přihlásit.
9. 3. 2017 Praktický seminář k pravidlům RDA Bc. Blanka Bayerová Na akci se již nelze přihlásit.
18. 4. 2017 Zahájení Základního knihovnického kurzu více lektorů Na akci se již nelze přihlásit.
30. 5. 2017 Spolupráce a výměna informací na internetu Ing. Tereza Otčenášková Klikněte zde.
6. 6. 2017 Sociální sítě pro pokročilé Ing. Tereza Otčenášková Klikněte zde.
13. 6. 2017 Základy práce s digitální fotografií Ing. Tereza Otčenášková Klikněte zde.
20. 6. 2017 MS PowerPoint pro pokročilé Ing. Tereza Otčenášková Klikněte zde.
1. 11. 2017 Přednáška o severské literatuře Lektoři Skandinávského domu (NO zaměřená na prezentaci kultury severských zemí). Podrobnosti připravujeme.

 

 
 
Další připravované vzdělávací akce roku 2017 - termín dosud nebyl stanoven

Základy práce s digitální knihovnou

Mgr. Lucie Jirků                                

Práce s digitální knihovnou pro pracovníky rešeršních a informačních služeb 

Ing. Aleš Brožek

Excel pro mírně pokročilé

Ing. Tereza Otčenášková

Pokročilé úpravy fotografií a animace v programu Gimp Ing. Zuzana Němcová
Tvorba plakátů s použitím infografiky

Bc. Marta Lelková, Bc. Klára Havlová

Bezpečné používání informačních technologií Ing. Zuzana Němcová
Informace státní a veřejné správy na internetu

Ing. Tereza Otčenášková