Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna
Úvod >   O nás   > Naše vize

Naše vize

Vize:

CHCEME BÝT PŘÍJEMNOU ZASTÁVKOU NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM A OBOHACOVAT ŽIVOTY LIDÍ POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ, VZDĚLÁNÍ, ZÁŽITKŮ A INSPIRACE.

Mise:
 • Jsme veřejná univerzální knihovna.
 • Svými službami a knihovními fondy zaručujeme právo všech občanů na informace a zajišťujeme jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.
 • Jsme součástí systému knihoven a poskytujeme poradenské a informační služby knihovnám Královéhradeckého kraje.
 • Pořádáme vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost.
Naše cíle do roku 2016:
 • Budeme zkvalitňovat a rozvíjet služby pro veřejnost, pružně reagovat na měnící se potřeby uživatelů a zavádět nové technologie.
 • Zpřístupníme naše zdroje informací široké veřejnosti. Registraci uživatele budeme požadovat jen tehdy, je-li to pro poskytnutí služby nezbytně nutné.
 • Zajistíme uživatelsky přívětivé a jednotné rozhraní pro přístup k různým informačním zdrojům knihovny včetně online katalogu a jeho mobilní aplikace.
 • Při tvorbě záznamů pro online katalog budeme hledat optimální rovnováhu mezi uživatelskými potřebami a pravidly pro zpracování.
 • Zdigitalizujeme významnou část regionálního fondu monografií a periodik, která se stane základem digitální knihovny SVK HK. Výběrově budeme doplňovat digitální knihovnu také dalšími dokumenty. Získané elektronické dokumenty budeme uchovávat, zpracovávat a zpřístupňovat uživatelům.
 • Zpřístupníme digitalizované dokumenty z Národní digitální knihovny, České digitální knihovny a digitální knihovny SVK HK našim uživatelům prostřednictvím vzdáleného přístupu (volná díla) nebo prostřednictvím zabezpečených počítačů ve studovně SVK HK (díla podléhající autorskému zákonu).
 • Zkvalitníme nabídku kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost a budeme je účinně propagovat.
 • Budeme spolupracovat s místní profesionální a amatérskou uměleckou komunitou při využívání galerie U Přívozu a galerie Automat.
 • Budeme spolupracovat s organizacemi zastupujícími specifické skupiny obyvatelstva a seniorům nabídneme semináře a besedy v rámci Akademie volného času.
 • Budeme realizovat metodickou, konzultační a vzdělávací činnost pro všechny knihovny v kraji, abychom zajistili rovný přístup všech občanů Královéhradeckého kraje k informacím a informačním zdrojům. Ve spolupráci s pověřenými městskými knihovnami zrealizujeme ve všech knihovnách s profesionálními pracovníky průzkum spokojenosti uživatelů těchto knihoven.