Přeskočit navigaci

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové
On-line katalog Co číst Digitální knihovna

Pro školy

Souhrnná nabídka: skládačka

Exkurze

 

Knihovna nabízí školám zdarma exkurze. Exkurze jsou vhodné zejména pro střední školy, ale navštěvují je rovněž vyšší ročníky základních škol a vysokoškoláci (obsah upravujeme s ohledem na věk a obor účastníků). Naše nabídka platí i pro mimohradecké zájemce.

 
  • exkurze po veřejných prostorách knihovny a seznámení s jejími službami: 60 minut
  • exkurze + práce s online katalogem SVK HK: 90 minut
  • exkurze + práce s online katalogem + doporučená literatura k tématu + vyhledávání ve vybraných databázích: 120 minut
  • exkurze + regionální fond literatury + ukázka vyhledávání v regionálních zdrojích: 90 minut

Předběžná dohoda je nutná, abychom pro Vás mohli rezervovat učebnu na určený čas a abychom s Vámi dojednali Vaše eventuální požadavky na obsah exkurze.

Kontakt - exkurzi si můžete sjednat na telefonu 494 946 243 nebo osobně u pultu v 5. NP, popř. e-mailem na inform@svkhk.cz.

Lekce informačního vzdělávání
 

Knihovna nabízí školám zdarma lekce informačního vzdělávání. Je připraveno šest témat:

"Nejjednodušší a nejtěžší je říkat čistou pravdu"

Od října 2015. Lekce je zaměřena na osobnost a dílo Karla Čapka. Studenti pracují ve skupinách, vyplňují pracovní listy. Vyhledávají informace v knihách, periodikách, databázích i na internetu. V konferenčním sále pak prezentují nejen zjištěná fakta, ale i vlastní názory. Doporučujeme především pro střední školy. Další informace.

"Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí."

Nabízíme školám od října 2013. Lekce se vztahuje k osobnosti a dílu Václava Havla a k tématům s ním spojeným - např. k odporu proti komunistické totalitní moci či k událostem kolem listopadu 1989. Studenti pracují ve skupinách, informace vyhledávají v knihách, časopisech, v databázích, na internetu. Prezentují zjištěná fakta i vlastní názory a zkušenosti. Lekce je vhodná především pro střední školy. Další informace. 
 

Hledám knihu, článek - kdo mi pomůže?

Lekce zaměřená na vyhledávání v různých typech online katalogů, souborných katalogů, informačních branách. Studenti pracují ve skupinách, plní kreativní úkoly. Vyhledávají literaturu, porovnávají jednotlivé zdroje, hodnotí je a prezentují. Lektor v případě potřeby koriguje, doplňuje. Cílem lekce je rozšířit studentům spektrum zdrojů, se kterým mohou pracovat. Další informace.
 


Za Pipi, Mauglím, Malým princem a dalšími dětskými hrdiny hurá do knihovny!

Lekce je určena pro žáky 2. - 6. tříd základní školy. Pracuje s texty těchto autorů: H. Ch. Andersen, A. Lindgren, bratři Grimmové, R. Kipling a Saint-Exupéry. Každá skupina podle otázek vyhledává informace ze života a díla spisovatele, děti také listují v knihách a atlasech, kde zjišťují základní fakta o zemi, ve které autor žil. Další informace.
 

"...takových žen je velmi málo na světě..."

Tato lekce je zaměřena na regionální osobnost Boženy Němcové. Studenti pátrají po zajímavostech ze života a díla této paní "světlem oděné". Zamýšlejí se nad jejím nelehkým osudem, pracují s textem tištěným i digitalizovaným, vyzkoušejí si i čtečku elektronických knih. Práce probíhá ve skupinách ve volném výběru knih a ve studovnách, prezentace se uskuteční v konferenčním sále, popř. v počítačové učebně. Další informace.


Po knihovně letem Čapkovým světem

Osvědčená lekce zaměřená na osobnost Josefa Čapka. Studenti ve skupinách zjišťují, jak probíhají služby v jednotlivých částech knihovny, dopátrávají se informací o Josefu Čapkovi, nakonec provedou spolužáky po daném úseku knihovny a seznámí je se střípky života či díla významné osobnosti. Další informace.Lekce rozvíjejí klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské, vztahují se k předmětům český jazyk a literatura, dějepis, občanská nauka, zeměpis, výtvarná výchova i mediální výchova.
 

Maximální počet účastníků: 30 studentů
Čas trvání lekcí: 120 min. (lekce Hledám knihu, článek... 60 min., lekce Za Pipi... 90 min.)
Kdy: po dohodě kdykoliv během otevírací doby knihovny
Za kolik: zdarma
Jak rezervovat: osobně ve studovně v 5. podlaží, e-mailem: inform@svkhk.cz, telefonicky: 494 946 243

Těšíme se na Vás, Vaše studenty a jejich nápady.